Firma KOVO Stanislav Dohnalík se stala součástí projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019514 Rozvoj automatizace a digitalizace dotovaného z fondů EU.

Datum zahájení projektu: 13.12.2019

Datum ukončení projektu: 31.12.2022

V současné době intenzivně pracujeme na první fázi projektu, během níž dojde postupně k následujícím inovacím: k zakoupení nových technologií – konkrétně jde o 4 osé CNC brousící centrum, které nám pomůže s přesnějším broušením keramických kroužků, dále implementujeme do našeho provozu nový systém pro řízení a sledování výroby a nakonec zavedeme do naší výroby technologii pro preciznější vizualizaci konečného výrobku, a to konkrétně software Turbo Cad Pro Platinum.